Kelta horoszkóp – te milyen növény vagy?

 

 

Kelta horoszkóp – te milyen növény vagy?

 

A kelta horoszkóp gyökere az V. századig nyúlik vissza, azt a hitet alapul véve alakult ki, mely szerint a természetnek nem ura, hanem fontos alkotórésze maga az ember. A környezettel, a természettel való harmónia alaptézisként jelent meg papjaik, a druidák körében, akik nevéhez a 13 hónapos Hold-naptár megalkotása is kapcsolódik. Növény és ember között tehát egyszerű volt párhuzamot vonniuk.

 

 

 

 

 

Nyír (december 24. – január 20.)

A nyírfa a keltáknál az újjászületést, megújulást jelképezi, így a jegy szülötteinek is lehetőséget kínál az előrelépésre, haladásra, fejlődésre. Arra azonban nem érdemes várni, hogy a sült galamb a szájakba repüljön, ugyanis mindezek eléréséhez komoly kitartásra is szükség van. Uralkodó bolygójuk a Nap.

Újhold-ember: a szemük előtt mindig van egy cél, amit el szeretnének érni és ezért meg is tesznek mindent. Hirtelen lobban fel bennük a harag tüze, ezért ezt kompenzálva gyakran zárkózottá válnak, hogy ne sértsék meg embertársaikat.

Telihold-ember: nyílt emberek, többnyire higgadt fejjel gondolkodnak és megfontolják döntéseiket, azonban ennek ellenére nézeteiket illetően gyakran mellé fognak.Berkenye (január 21. – február 17.)

A kelták hite szerint a berkenye piros bogyója az istenek eledele volt és így igen nagy értéket képviselt. Nem véletlen tehát, hogy ennek a jegynek a szülöttei is számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek. Uralkodó bolygójuk az Uránusz.

Újhold-ember: nem állnak útjába a változásoknak, a megújulásnak, tudásszomjuk igen nagy. Türelmetlenségük is az előbbi tulajdonságokból ered, azonban ez csak tovább ösztönzi őket a fejlődésre, nem kifejezetten negatív tulajdonságként jelenik meg.

Telihold-ember: jószívű és adakozó, hajlamos könnyelmű és túl sok ígéretet tenni másoknak, melyekről csak később derül ki, hogy valójában teljesíthetetlenek. Ez a „tevékenység” viszonylag sok energiáját köti le, melyet inkább saját fejlődése és előrejutására kellene fordítania. Ha ezt felismeri és megteszi, igazán sikeres lehet.Kőris (február 18. – március 17.)

Szeretetreméltó és bizalomkeltő személyisége van a kőris jegy szülötteinek, kik nem mellesleg igen vonzó emberek is. Vibráló egyéniségükkel ámulatba ejtik környezetüket. Uralkodó bolygójuk a Neptunusz.

Újhold-ember: a misztikus dolgok és a tudományos tények szeretete egyaránt jellemző rájuk, melyeket gyakran kutatják. Heves érzelmekkel rendelkeznek, így ez gyakran vezeti őket tévútra, életük során többször szembesülnek azzal, hogy érzelmeiket kihasználják.

Telihold-emberek: az átlagnál kicsit keményebb személyiséget takar a vonzó külső, melyet igyekezniük kell összhangba hozni. Hajlamosak a naivitásra és a hiszékenységre, így erre mindenképpen oda kell figyelniük az életük során.

 

 

 

Éger (március 18. – április 14.)

A jegy szülöttei örökmozgó típusok, azonban ez a tulajdonság önfejűséggel is párosul. Merészségükkel kombinálva megesik, hogy veszélyes helyzetekbe keverednek. Uralkodó bolygójuk a Mars.

Újhold-ember: őszintesége bátorsággal is párosul és sajnos néha pont ezen okból hajlamos a túlzásokra, az elhamarkodott döntésekre. Ha felismeri, hogy döntéseit megfontoltabban hozza meg, számos kellemetlenséget megelőzhet életében.

Telihold-ember: jóval több energiára lenne ahhoz szüksége, hogy tehetségét kamatoztatva sikereket érjen el. Döntéseit általában nem kellő megfontoltság után hozza, hajlamos lekicsinylően kezelni a dolgokat, ennek következménye az is, hogy sokszor túl elhamarkodott.Fűzfa (április 15. – május 12.)

Legfőbb jellemvonása a titokzatosság, a misztikum, mely a Hold hatása alatt álló jegynél különösen felerősödik. A kelta teremtésmítosz szerint a fűzfa jelenik meg először a világon, így talán az sem véletlen, hogy a legrejtélyesebb jegyként tartják számon. Uralkodó bolygója a Hold.

Újhold-ember: a hold hatása miatt erős hangulatingadozásaik vannak, melyek csorbát ejtenek megbízhatóságán, azonban ennek ellenére teljes mértékben tud alkalmazkodni másokhoz.

Telihold-ember: igen határozott típus, aki ösztöneiből fakadóan a legapróbb jelre is figyel és emlékezik. Sokszor hasznára válik ez, még akkor is, ha nem tudatosul benne teljesen, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik.Galagonya (május 13. – június 9.)

Újító és felfedező alkat, szeret a dolgok mélyére látni. Uralkodó bolygója a Vulkán, mely a kelták hite szerint a Merkúr és a Nap között helyezkedik el.

Újhold-ember: két lábbal a földön áll, határozott és stabil, érzelmeit is ez jellemzi. Kissé talán meggondolatlan típus, viszont céljait mindig eléri, bármennyi akadály is gördül útjába.

Telihold-ember: viszonylag zárkózott típus, így nehezen is kötelezi el magát egy kapcsolatban. Bár nagy tudással és széles látókörrel rendelkezik, ez mégsem elég ahhoz, hogy társalgások, beszélgetések alkalmával személyes kapcsolatait szorosabbra fűzze.

 

 

 

 

Tölgy (június 10. – július 7.)

Szeret a képzelet szárnyain szállni, kicsit néha elrugaszkodni a valóságtól, optimizmusa nem csak jó hangulatát határozza meg, olykor talán pont emiatt nem elég megfontolt. A jég hátán is megél, bármikor képes felállni a padlóról. Uralkodó bolygója a Jupiter.

Újhold-ember: hajlamos túlontúl megbízni az emberekben, jószívű és önzetlen, azonban olykor pont ennek a csapdájába esik, főleg anyagiak terén kell vigyáznia.

Telihold-ember: önállóan és függetlenül szeret élni másoktól, döntéseit is e két tulajdonság alapján hozza. Segítséget ritkán kér, egyedül dönt és alaposan megfontol mindent, mielőtt cselekedne.Magyal (július 7. – augusztus 4.)

A jegy szülöttei nem szeretik a konfliktusokat, nézeteltéréseket. Folyamatosan igyekeznek elkerülni, száműzni ezeket életükből, úgy, hogy egyszerűségre, gyakorlatias megoldásokra törekednek. Uralkodó bolygójuk a Föld.

Újhold-ember: pozitív gondolkodású, jó kedélyű emberek. Önzetlenségüket előfordul, hogy kihasználják, így jobban oda kell figyelniük arra, kiben bíznak meg.

Telihold-ember: nagyon jó megérzéseik vannak, különösen üzleti téren és hivatásuk tekintetében, mely sokak karrierjét előbbre viheti. Negatív tulajdonságaik közé tartozik érzékenységük, mely nem bírja elviselni még az enyhébb kritikát sem, így ismerőseiknek törekedni kell az ilyen vélemények óvatos megfogalmazására.Mogyoró (augusztus 5. – szeptember 1.)

A jegy szülöttei intelligens, okos emberek, így nem véletlen, hogy mogyoró jegyben születtek, ugyanis a keltáknál ez a növény a bölcsesség és a tudás jelképe. Uralkodó bolygójuk a Merkúr.

Újhold-ember: környezetét már-már meghökkenti magas fokú tudásvágya, melyet úgy tűnik lehetetlen kielégíteni. Mindenre kíváncsi, mindent tudni akar a világról, az emberekről, sokszor túlzásokba is esik.

Telihold-ember: magas hőfokon ég, azonban mindemellett igen érzékeny is, ezt kompenzálva próbál kapcsolataiban domináns lenni. Érzéseit nyíltan vállalja.

 

 

 

Szőlő (szeptember 2. – szeptember 29.)

Harmónia és nyugalom jellemzi, érzékeny típus, azonban ezt nyíltan nem tudják róla megállapítani, ami különösen ellenfelei miatt fontos, hiszen szemükben higgadtnak és megingathatatlannak tűnik. Uralkodó bolygója a Vénusz.

Újhold-ember: érzelmeit nyíltan vállalja és kimutatja, úgy véli, nem érheti csalódás. Elhamarkodottan vállal be feladatokat, túlbuzgón vág bele, de sokszor nem képes azokat teljesíteni.

Telihold-ember: élete nincs egyensúlyban. A végletek embere, melyet környezete nehezen tud megérteni, azonban mindenben támogatják, segítik. Együtt érző és jószívű.Repkény (szeptember 30. – október 27.)

Legfőbb jellemvonása, hogy igen szívós, kitartó. Kreativitása vitathatatlan, így sokszor művészi pályára téved. A repkény a kelta hit szerint a természet és a lélek halhatatlanságát jelképezi, uralkodó bolygója a Perszephoné, mely a Hold takarásában található.

Újhold-ember: művészi tehetséggel rendelkezik, azonban ezt határozottan nem ismeri fel magában, kissé bizonytalan alkat. Élete hullámvasúthoz hasonlít, kudarcok és sikerek sorozatát éli meg.

Telihold-ember: jól ismeri, hogy melyik emberre, hogy tud a legnagyobb hatást gyakorolni, hogy lehet befolyásolni. Anyagi lehetőségeit igyekszik mindig szem előtt tartani. Törekszik rá, hogy mások mindig sikeresnek és elégedettnek lássák, még akkor is, ha ez korántsem van így.Nád (október 28. – november 24.)

A keltáknál a királyság szimbólumaként feltűnő nád kettős jellemvonásokkal megáldott egyéneket jellemez, akik érzékenyek, ugyanakkor szenvedélyesek és vadak is egyben. Uralkodó bolygójuk a Plútó.

Újhold-ember: könnyen megsértődik, hirtelen haragú, azonban ha ez nem jön felszínre barátkozó és kedélyes természete van.

Telihold-ember: minden szempontból fontos neki a biztonság, így munkájában is erre törekszik: általában több lábon áll, szereti ha elismerik és dicsérik elért sikereiért.

 

 

 

Bodza (november 25. - december 23.)

Kíváncsiságát nehéz kielégíteni, folyton mozgásban van, nyughatatlan típus. Szereti megismerni a dolgok minden apró részletét, feltérképezni az újdonságokat, tanulni. Uralkodó bolygója a Szaturnusz.

Újhold-ember: az igazság harcosa, semmilyen hazugságot, ferdítést nem tűr el. Sokszor meggondolatlanul, fél vállról cselekszik, azonban álláspontja mellett végsőkig kitart.

Telihold-ember: hajlamos a gyűjtögetésre, a felesleges dolgok halmozására. Sikereket úgy érhet el, ha nem helyezi magát előtérbe, azonban széles látókörűségét és tudását kihasználva háttérből irányítja a szálakat.

 

 

 

Úgy hitték, hogy a különböző virágzó növények és az ember jellemvonásai igen hasonlóak, így született meg a máig használatos kelta horoszkóp, mely az egyén külső, főbb vonásain kívül a legbensőbb, rejtett értékeket is feltárja. A hagyományos csillagjegyek határait azonban nem csak ezzel, de a jegyek további két csoportra osztásával is átlépték, hiszen egy-egy jegy első két hetének szülöttei hitük szerint az újhold hatása, míg a második két hétben születetteket a telihold hatása alatt álltak, ezt alapul véve Újhold-emberek és Telihold-emberek is születtek.

Szavazás

Milyennek találod az oldalt ??

Kereső

 

 

 

 

lap tetejére

Szeretettel üdvözöllek

 

 

 

 

 

free hit counter

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog névnapot.

 

Module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

0.007 mp