Magyarország

 

 

 

 

H.Gábor Erzsébet: Az én hazám

Csodás hazába születtem én,
szegényes évek hideg telén,
vihar dúlt - mesélte jó anyám,
hallgattam regéjét óraszám.

Kis házunk majdnem, hogy összedűlt,
- a jómód bennünket elkerült -,
nem adnám melegét senkinek,
s ízét a kemencés vekninek.

Amíg én faltam a reggelit,
morzsolta Anyám a tengerit,
mindent mi éghető tűzre tett,
s szent hitet szívével ültetett.

Csak néztem, s hallgattam szép szavát,
láttam, hogy szemében ég a vágy, 
éreztem, hogy néha elrepül,
s a lelke az éggel egyesül.

Apám a favágók „mestere”,
s mint, kinek fejsze a hangszere,
amikor fát vágott gyúlt, dalolt,
Anyám az egyetlen Múzsa volt.

Magyar vért forralt a délidő,
Anyámra azt mondta „égi nő”,
pedig a Rónaság lánya volt,
a szépség dús kegye ráhajolt.

Emlékek ezre most átölel,
őseim hangján a szél felel,
szívemet simítja szép daluk,
nekik is ez volt az otthonuk.

Hegyeit, folyóit, ismerem,
nekem az öröm csak itt terem,
itt értik meg csak a nyelvemet,
idegen vagyok, ha elmegyek.

Bár, lábam nagy ritkán útra kel,
innét még sohasem vágytam el,
nem tudnám feledni - visszavárt -
mézízű akácok illatát;

gyermekkor tejszagú álmait,
Tiszának kanyargós partjait,
kis házunk zöldkapus udvarát,
s a hajlott, göcsörtös szilvafát.

Selymező emlékek garmada,
úgy tart, mint almát az almafa,
ha „leesek” nem fáj, jól vagyok,
gyökerim’ földjére pottyanok.

Áldd meg a hazámat, Istenem,
nékem a világban nincs helyem,
egyedül itt van csak hű honom,
ahol a sorsomat hurcolom.

Érted szól szép hazám most a dal,
szeretlek, s érzésem róla vall,
hangjai tiszták és ékesek,
egyedül te vagy ki értheted,

kit ide teremtett Istene,
s magyar szót dobog a szív heve.
Féltelek hazám ó, annyira -
ne érjen soha sors vad nyila!

Istenem áldd meg a népemet,
bocsásd meg néki, ha vétkezett,
s ha megtévedt hitből útra lel,
ringasd az öledben újra el.

Adj nékünk erőt és józan észt,
nyelvünket tanító jó „zenészt”,
reménylő holnapot, szép jövőt,
didergő időkre jégtörőt.

Éltető esőt és friss vetést,
aranyat érlelő napsütést,
dús fejű búzát és jó kedélyt,
citerapengető víg zenét!

Engem is segíts meg Istenem,
Magyar föld legyen a sírhelyem,
hol bölcsőm ringatta Jó anyám -
az legyen mindig az én Hazám!

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 " A Zászló!
Melyért milliók haltak már,
s melyet milliók tapostak már.
     Nekem szent és sérthetetlen!"

A magyar nemzeti zászló

Magyarország egyik nemzeti jelképe, egyben a Magyar Köztársaság hivatalos állami jelképe. Az 1990. évi XL. törvény  szerint három egyenlő szélességű, piros, fehér és zöld vízszintes sávból áll.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerd meg Hazádat

Találtam egy olyan játékot, amivel próbára teheted a tudásodat.
El kell találni egy térképen, hogy hol vannak Magyarország települései.

Kattints a képre

 

http://www.utvonalterv.hu/

 

 

 

Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében fekvő, tengerparttal nem rendelkező ország. Az országot északról Szlovákia, északkeletről Ukrajna, keletről és délkeletről Románia, délről Szerbia és Horvátország, délnyugatról Szlovénia, nyugatról Ausztria határolja.

Fővárosa és egyben legnépesebb városa Budapest. Nagyobb (100 000 lakos feletti) városai még – a népesség szerint csökkenő sorrendben – Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár.

Az ország 1996 óta – egyebek között – az OECD, 1999 óta a NATO, 2004 óta az Európai Unió, 2007. december 21-e óta[8] pedig a schengeni övezetnek is tagja, és egyik alapítója az úgynevezett Visegrádi Együttműködés szervezetnek.

Az ország és az állam hivatalos neve 2011. december 31-ig az alkotmány szerint Magyar Köztársaság volt, 2012. január 1. óta az Alaptörvény szerint Magyarország. Államformája változatlanul köztársaság.

 

 

 

 

 

 

 

A Himnuszt Kölcsey Ferenc írta ,
1823. január 22.-én, a Szatmár megyei Csekén.

                                                                       „Nemzeti Himnusz” megzenésített költemény,

amelyet ünnepélyes alkalmakkor a nemzet tiszteletére lejátszanak, elénekelnek

 

 

 

 

Magyarország

A nagy földgolyón csak egy kis darab
De ez az otthonom és mindig az is marad.
Ha mégis hív a nagyvilág
Mondd csak igazán szívből:
Úgy szeretlek Magyarország!


Ne hidd azt, hogy máshol könnyebb:
A szomszéd füve úgyis mindig zöldebb.
Kire lenne túl veszélyes
Ha ez a kis dal szól.

A nagy földgolyón csak egy kis darab
De ez az otthonom és mindig az is marad.
Ha mégis hív a nagyvilág
Mondd csak igazán szívből úgy:
Szeretlek Magyarország!

 

 

A Szózatot Vörösmarty Mihály írta 1835 vége és 1836 decembere között

A „szózat” jelentés szerint ünnepélyes nyilatkozat valamely fontos ügyben,

intelemként, összegezésként, vagy iránymutatásként.....

 

 

 

 

"Sehol annyi virág és sehol annyi bánat.

     Szeresd jobban,

    Uram, 

      az én szegény hazámat "

 

 

 

Ha tehetném,
bejárnám az
országot.
Mindenkinek adnék
egy szál virágot.
Mindenütt hagynék
szívemből egy darabot,
A
szeretetnek nyitnék
ajtót és ablakot!

 

 

Öltöztetik a matyó menyasszonyt

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Éva iparművész kalocsai motívumokkal díszített robogóján ül.

 

1972 óta balesetmentesen motorozik Szabó Éva iparművész. A hölgy édesanyjától tanulta a kalocsai hímzés rejtelmeit. Ő is továbbadná tudományát, de nem nagyon akad követő. Érdekelődök ugyan vannak, de még sincs igazi utánpótlás. Így a művésznő úgy gondolta, nem egy újabb ruhát, hanem motorját díszíti fel kalocsaival a figyelemfelkeltés érdekében.

Négy napig, hajnaltól késő estig dolgozott a járművön, amelyet hígítás nélküli autózománcból kevert színekkel borított, még alul is. Az eredmény önmagáért beszél!

A járműnek óriási a sikere, már az első útján akadt volna rá vevő, de nem eladó. Sőt, a hölgy inkább még nagyobb terven dolgozik, egy autót díszítene a kalocsai motívumokkal.

 

 

Éva néni legújabb alkotásán 72 órát dolgozott. Már májusban, a robogó bemutatásakor elmondta, hogy nagyobb dolgokba is gondolkodik, szeretne egy autót népi motívumokkal díszíteni. Íme, betartott ígéretét 

 

 

 

A lelkes mester szeretné, ha a népi motívum nem tűnne el, és nem csak a skanzenekben és múzeumokban lehetne látni ezeket a mintákat. Most sem maradtunk felajánlás nélkül. Azt ígérte, ha kérik, egy házat vagy egy utasszállító repülőt is szívesen kipingál 

 

 

 

 

 

 

 

"Más nyelven beszélsz más nyelven irsz,

de magyarul álmodsz és magyarul sirsz"

 

 

Olvassátok és járjon át benneteket is a büszkeség, hogy a magyart mondhatjátok anyanyelveteknek! 

 

A magyar nyelv az egyszerűsége mellett abban is egyedülálló́, hogy 14 magánhangzót ismer 

és használ, míg pl. a nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek.

Kifejező képességének szépségét jól érzékelteti a következő vers, 

melynek érdekessége, hogy mindegyik szavát nem lehet idegen nyelvre lefordítani,

mert a szavak jelentésbeli árnyalatait más nyelvek nem tudják visszaadni.

 

Gyimóthy Gábor – Nyelvlecke

 

 

Egyik olaszóra során,Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok,sok rag van
S hogy némelyik mit takar,És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet– és Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?Miért nem vág,
ki mezőn átvág,De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,S ez épp úgy nem lebegés,
– Minthogy nem csak sánta biceg,S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad, 

 

Avagy milyen őgyelegni?Egy szó – egy kép – egy zamat!
Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?S aki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet.  

                       

                                                             
                                                                                                  

                                                                                                                                  

augusztus 20.

 

A kenyér az életet,
a megélhetést, az otthont jelenti.
Most van vége az aratásnak és jövőre is lesz kenyerünk.
A nemzetiszínü szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki,
hogy a haza és az élet összekapcsolódik.

az Új Kenyér ünnepe
 

 

 

 

Kokárda 

a piros az erőt,

a fehér a hűséget,

a zöld a reményt jelképezi

A magyar kokárdát március 15-én, a pesti forradalom évfordulóján szokás viselni.

 

 

 

 

2012.05.10

...Magyarnak születtem, amiért hálás vagyok a sorsnak –

hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök csütörtöki beiktatásán Budapesten a Sándor-palotánál.

 

Orbán Viktor miniszterelnöki eskütétele 2010-ben

 

 

Ne hagyd el országod,ne hagyd el népedet,
a hazád legyen élted,és végzeted!
Talán máshol könnyebb lesz a sorsod,
de csak itthon lehetsz igazán boldog.
Ha el is szólít innen a "muszáj,"
tudd,hogy Magyarország mindig hazavár.
Hiszen ez a föld az,hol világra jöttél.
ez a hely az,ahol nevelkedtél,
Itt voltál boldog,és néha boldogtalan,
de tudd,hogy soha nem voltál sorstalan!
Ha te is ezt érzed,nincs elveszve semmi,
ha tudod a hazádat igazán szeretni,
akkor jó úton jársz,akkor nem kell félni.
Akkor itt fogod a holnapot,a szebb jövőt megélni.

 

 

 

 

       1848.03.15. 
Petőfi elszavalta társai előtt a Nemzeti dalt,

majd együtt indultak a jogi egyetemhez az Egyetem utcába,

ahol egy csapat tanuló várta őket az intézmény udvarán.

Itt ismét felolvasták a 12 pontot és a Petőfi által előző éjjel írt Nemzeti dalt.

 

„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában
 

 

Petőfi Sándor : Föltámadott a tenger...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Pest, 1848. március 27-30.

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

Berettyóújfalu

Matyodesign - Divat a matyó

Hordanál matyó hímzéses pólót vagy karkötőt?

Úgy tűnik, egyre több ember igennel felel erre a kérdésre,

hiszen a Matyodesign csak idén tavasszal alakult, de máris példátlan népszerűségnek örvend.

Miután már aF1-ben is matyó mintás ruhában száguldoztak,

 így itthon is kezd újjá éledni ez a rendkívül szép minta.

Megjelentek a divatházak kínálatában az egyszerű, letisztult pólók egy egyszerű színes matyó- hímzett mintával.

http://www.folkfashion.hu/kollekcio3.html#!prettyPhoto

 

 

Szavazás

Milyennek találod az oldalt ??

Kereső

 

free hit counter

 

lap tetejére

 

Szeretettel üdvözöllek

 

 

 

 

 

free hit counter

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog névnapot.

 

Module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

0.028 mp