Szép szerelmes versek!

 

 

 

 

Bizonyiték

 

Szeretlek, ennyi nem elég?
Mindennapom a bizonyíték
Ahogy a sötétből kibomlik
Mindegyik reggel rád hasonlit
Mit akarsz még??
Hazudik ámit,Akinek ennél több a másik!!

 

 

 

Hegyi Gabriella: Neked...
 
 
  Hazudom hát, hogy nem szeretlek...
Hazudom magamnak, és hazudom Neked.
Hiába, remegek ha mosolyog rám szemed.
 
Kabátom összehúzva próbálom rejteni szívem,
S teszek úgy, mintha nem lenne semmi sem.
Nem érti senki sem, nem értem én sem,
miért van, hogy reményeddel élem életem.
Nem tettél semmit, csak csendben rám néztél,
nem mondtam semmit, mert nem is kérdeztél.
 
Hazudom hát, hogy nem szeretlek...
Hazudom magamnak, és hazudom Neked,
mégis lehet, hogy a valót is ismered?
 
Üzen-e valamit szemem, mikor belenézel?
Tudsz-e valaha szárnyalni üzenetével?
Érezted-e már te is néhány pillanatra,
hogy a tétova álmok olykor elragadnak?
Miért érzem mégis, hogy simogat szemed melege?
Mikor nem beszélünk se te, se én... senki se!
 
Hazudom hát, hogy nem szeretlek...
Hazudom magamnak, és hazudom Neked,
de hazudni is fáj, ha az álmodat kergeted.
 
Legbelül, hol bánatból vers fakad,
a szívemben vállalom önmagam.
Hiába küzd ellene rideg józan ész,
győz a szív, de még mindig magányról zenél.
A zene mégis neked szól,
egyszer tán meghallod valahol.
 
Hazudjam hát hogy nem szeretlek?
Hazudjam magamnak, és Neked?
Nem teszem többet, csak nyújtsad a kezed!

 

"Szomorú vagyok
Lehunyt szemmel gondolkodok
Sírok
Ezer kérdés merül fel bennem
Miért, mondd
Miért látod csak a rosszat bennem
Miért nem látod az én világom
Miért nem érted meg, hogy én másra vágyom
S ha megérteni nem tudod, csak fogadd el
Nézz rám, szenvedek, két kezem megremeg
Szívem lassan dobban, 
Napról napra egyre halkabban
Szeretni akarok
De nem hagyod
Gondolkozz, kérlek
S tedd meg, amit kérek
Ne haragudj csak azért, mert élek..."

 

 

 

Te vagy

Te vagy, kinek tekintete a szépről mesél,
Te vagy, kinek törékeny lelke folyton remél,
Te vagy, ki nekem eddig nem lehetett még senki.
Te vagy, kit lehetetlen elfeledni.

Te vagy, kinek minden mozdulatától szívem úgy ver,
Te vagy, kire szemem már nézni sem mer,
Te vagy, ki nélkül létezni nem tudok,
Te vagy, kit gondolataimból kiűzni nem bírok...

Te vagy, ki a gyönyörű szót szívembe véste,
Te vagy, ki beástad magad lelkembe oly mélyre.
Te vagy, ki nekem a világot, a létet jelenti.
Te vagy, ki megtanított engem a legszebbre: szeretni.

Te vagy, óh te, ki elhozta az örök nyarat.
Te vagy, ki zavartá teszed pillantásomat,
Te vagy, aki nélkül lelkem darabokra szakad,
s akit utálni nem lehet... Az is te vagy.

 

Visszavárom boldogságom 
Serbán Sára Edina

Éjszakám s nappalom nyugtalan már régen,
őt látom a csillagokban s tündöklő napfényben.
Féltő szívem reá vár,
nála szenvedélyesebbet nem talál.

Fénylő csillag mutasd utam,
kivel boldog vagyok most hol van?
Gondol e az együtt töltött időre,
vagy hogy szeret az már nem is jut eszébe?

Kettőnk érzései ne vesszenek el,
élni akarok e csodás szerelemmel.
Nélküle meghalnék ezt jól tudom,
őt szeretem a világba kiabálom.

Lelkem keserű könnyáradat mossa,
ha ő többé nem jön hozzám vissza.
Ha újra bekopogtat szívem ajtaján,
utazni fogok az öröm vonatán.

 

Ha rám nézel, a szívem hangosan dobog,
Ha átölelsz, érzem, a Tiéd vagyok,
Mától a Nap is csak Nekünk ragyog,
Legyetek boldogok, hisz én is az vagyok!!
Ha Rád nézek, megszűnik a világ,
Elmúlik minden rossz, s ami fájt!
Érzem, hogy magadhoz láncolsz,
Ugye most már vissza, Te sem táncolsz??!!
Hegyaljai Annamária

 

 

 

"Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.

Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem."

Edith Piaf

 

 

Szemed, ha rám néz,
Mosolyog a világ,
Ez volt minden, mire vágytam,
Hosszú éveken át!
Ölelj hosszan és szorosan,
Zárj most karodba kérlek,
Semmitől most már nem félek!
Érzem szerelmed velem van,
Szíved dobbanását hallom,
Muzsikál a világ, s vallom,
Nincs szebb a szerelemnél!!
Nézem szép szemed,
Velem nevet ma is,
Reményt ad és hitet,
Fényt, mely újra megnyit egy szivet!!

 

 

Elkapom az arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szíve,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy....

 

 

 

 

 

 

Hiányzik az Út,
amin Veled nem mehettem,
Hiányzik a Pad,
melyen Veled nem ülhettem.
Hiányzik a Ház,
melyben Veled nem lakhattam,
Hiányzik az Ágy,
amin Veled nem alhattam.
Hiányzik a Dal
amit Neked nem dúdoltam,
Hiányzik a Szó,
amit Neked nem mondhattam
Hiányzik a Könny
amit Érted nem ejthettem,
Hiányzik az Emlék
amit Rólad nem őrizhettem.
Hiányzik Minden,
ami mégis Hozzád fűz engem,
Hiányzik az Élet
amit Veled nem élhettem.

 

 

 

 

 

 

Gyűlölöm

Gyűlölök szeretni, rád gondolni,
gyűlölöm képedet darabokra szabni.
Gyűlölöm a gyertyát, lángját, hisz elégett.
Gyűlölöm, hisz lángjában ott láttalak téged.

Gyűlölöm, gyűlölöm... Gyűlölök gyűlölni!
Gyűlöllek téged ily forrón szeretni,
Gyűlölöm szemed, mely nem enged feledni,
Gyűlölöm, hogy téged nem lehet gyűlölni.

Gyűlölöm a napot, mikor először láttalak.
Gyűlölöm a percet, mikor azt súgtad: "Vártalak!"
Gyűlölöm... gyűlölöm... Zokogom neved.
Gyűlölöm, hogy téged gyűlölni nem lehet.

Gyűlölöm gyűlölni imádnivaló lényed,
Gyűlölöm! Gyűlölöm! ...és gyűlöllek téged!
Gyűlölöm a hangot, melynek csak büszkeségem nem ad igazat.
Gyűlölöm, hisz tudom, téged gyűlölni nem szabad.

 

 

 

 

 

Juhász Gyula: Szerelem?

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
mint napsugár, ha villan a tetőn,
holott borongón már az este jön.

Én nem tudom mi ez, de érezem,
hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen
Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!

 

 

 

 

 

 

 

Érted szól...

Minden perc, minden érintés
Mindig újabb csodálatos érzés.
Melletted élek, nélküled meghalok
Miattad létezem, veled boldog vagyok.

Minden emlék, minden gondolat
Egyszerre elűzi minden gondomat.
Mindez csak rólad szól és senki másról
Kincset érő szemedről, csodás pillantásodról.

Először furcsa volt kimondani:szeretlek
Most mégis mindenhol, mindenben téged kereslek.
Szeretem kezed érintését, gyöngéd melegét
Tested és lelked összes elemét.

Nem tudnálak elhagyni semmi áron
Te voltál, s te leszel minden álmom.
Érzem legbelül te is így érzel
Szeretsz és gondolsz rám megannyi törődéssel.

 

 

 

Szeretni foglak tegnapig.
Jövőd múltamba érkezik
s múltadból érkezik jövőm.
Csak tegnapig szeress, de hőn.
Mielőtt megismertelek,
már szakítottam rég veled,
nem is tudtad, hogy létezem,
és szakítottál rég velem,
elváltunk végleg, mielőtt
megjelentünk egymás előtt,
én jobbra el - te balra át.
S most jobb a ballal egybevág.

Kiadtad utamat s utad
kiadtam én is. Menj. Maradj.
Te érted ezt? A távozó
nem el, de feltűnik. Hahó,
hahó! Csak erre! Jőjj! Eredj!
Isten hozott! Isten veled!
Isten veled! Isten hozott!
Futok tőled s hozzád futok,
s te tőlem énhozzám szaladsz,
előlem is hozzám szaladsz -
ki érti ezt? Ki érti azt?

Megfoghatatlan. Képtelen.
Szerelem ez?

 

 

 

 

 

 

Szeretlek, csak szeretlek.
A Mennyben és a Földön is,legyen szent a Te neved.
Mint mindennapi kenyerünket,

úgy add magad nekem, most és máskor is.
Jöjjön el az én országom, ahol szerethetlek téged.
Hiába szeretsz mást, s ő is akar téged.
Legyen meg az akaratom itt lenn a Földön,

mert én szeretlek akkor is, ha már nincs miért.
Ha már nem kell senki kölcsön.
Ha már tudják, ha már tudhatják mások is, én belehalok, tudom,
de mégis, de még akkor is, mert szeretni kell lemondva,
szeretni kell várva, összekulcsolt testek izzadt nyomorával.
Pedig jó lenne úgy, ahogy szeretném én, jó volna úgy, ahogy szeretnéd még.
Ne eresszük szerelmünk idő előtt sírba,
ne álljuk a gödör szélén, tehetetlen, sírva,
Pedig meg fogok halni, s te nem értettél semmit,
meg fogok halni, mert nem tudtam adni, nem tudtam adni
csak ennyit.
Nem tudtam mondani, amit kellett volna,
csak akartam élni, neked játszani, játszani, nem félni,
játszani neked a reggelt a nap első sugarával,
a reggelivel melyet ágyba hozok annak, ki kedvesem eljátsza.
Ahogy a földön, úgy a mennyben is,
te szeretsz mást, én szeretlek téged,
hogy engem fogsz szeretni, sohasem ígérted,
te nekem vagy, de ugyanúgy másnak,
Krisztusnak jó vagyok, de bohócnak gyáva.
Messze vagy, de legyek bárhol is, szeretlek,
Csak szeretlek akkor is,
még akkor is
Szeress vigyázva, ne szeress bántva,
Szeress, mert a látszatnak, könny lesz egyszer ára.
Borzas szerelmünket ki fésüli újra?
Hogyan jutunk a semmiből a mindeneken túlra..

 

 

 

 

 

Szeretlek
Szeretlek (Buzás Bettina)


A világ legjobb dolga Téged szeretni
Még vaksötétben is pillantásod lesni
Szeretem az arcod minden rándulását
Szeretem hibáid napfogyatkozását

Szeretem a madarat mely neked énekel
Szeretem azt is hogy sosem érlek el
Szeretem minden hibád is ha kell
Szeretek minden porszemet melyet lábad ver

Szeretem minden szívverésedet
Szeretem hogy szavad oly messze elvezet
Szeretem a szemed minden fénylő pontját
Szeretem ajkad gondtalan mosolyát

Szeretek minden szót mely ajkadat elhagyja
Szeretem hogy mindig nyitva szíved ajtaja
Szeretlek akkor is ha haraggal nézel
Szeretlek akkor is ha Te nem így érzel.

Szeretlek ha küzdenem is kell
Szeretlek ha még kicsit várnom is kell
Szeretem minden üzeneted
Szeretlek ilyennek, ne változz ne tedd.

Szeretlek amióta bejelöltél
Szeretlek bár még nem öleltél
Szeretlek ha világ össze is dűl
SZERETLEK ÉS A VÉGÉN MINDEN JÓL ELSÜL
ismeretlenül...

 

 

Te vagy az egyetlen a földön, 
Akiért mindent megteszek,
Veled életem töltöm,
Nem csak a múló perceket,
Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz, 
Én is csak a Tiéd, ha igazán SZERETSZ !!!

 

 

Ne sírj, ha az álmok nem válnak valóra,
és virágzó nyár helyett fázós tél fogad,
mert sokszor van úgy, hogy nem sikerül semmi,
de egy újabb napszak még mindent pótolhat.

Ne sírj, ha megszáradt rózsák könnyein át
tódul eléd a meg-megremegő emlékáradat,
hisz melengetőbb annak árnyékos oldala,
mint a fentről néző nap, mely lángsugarat ad.

Ne sírj, ha néhanapján nem kedvel az élet
és sorsod galád katonái ellened vannak,
mert az akaratod által, ami túlon-túli erő,
babérokkal győzheted le a harci fájdalmat,

csak arra gondolj mindig, bármi érjen is,
lehet, hogy egyedül mind semmik vagyunk,
de ha kitárt kezünket egymás felé nyújtjuk,
még a sivatagi porból is vizet fakasztunk

Kun Magdolna:Ne sírj....

 

 

Enyém volt s mégse enyém ma

Enyém volt s mégse enyém ma,
enyém ma is, és idegen,
ha eszembe jut, újra hajnal
ragyog az életemen.

Nézem s nem látom. Az arca
csupa fény, felhő, remegés;
virágzene: szóba fogni
túlsok és túlkevés.

Virágzene, érthetetlen.
Ki tudja, nem álom-e?
Tűnt évek titka, merengő
fény- és illat-zene.

Enyém volt s mégse enyém ma,
nem enyém, s örökre az,
neki üzenek, a szive tudja,
s megdobban: úgy van, igaz!

Enyém volt és mégse enyém ma,
enyém ma is, és idegen,
ha eszembe jut, újra hajnal
ragyog az életemen.

 

 

Szavazás

Milyennek találod az oldalt ??

Kereső

 

free hit counter

 

lap tetejére

 

Szeretettel üdvözöllek

 

 

 

 

 

free hit counter

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog névnapot.

 

Module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

0.029 mp