Szép versek

 

 

 


 

 

 

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?

Sétálni télen kigombolt kabátban,

szalonnát szúrni fagyos ágra,

nem vadászni nyúlra, fácánra.

Koldus kezébe kenyeret nyomni,

csábítók között hűnek maradni,

házad kapuját kitárni,

hadd jöjjön hozzád akárki.

Kisgyerek könnyét letörölni,

senkivel soha nem pörölni,

dermedt verébért hajolni porka hóba,

más baját sosem hozni szóba.

Békét, nyugalmat, szépséget akarni,

adni, adni, mindig csak adni.

Tökéletesre lelni egy madár dalában…

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?


 

 

 

 

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
Sétálni télen kigombolt kabátban,
szalonnát szúrni fagyos ágra,
nem vadászni nyúlra, fácánra.
Koldus kezébe kenyeret nyomni,
csábítók között hűnek maradni,
házad kapuját kitárni,
hadd jöjjön hozzád akárki.
Kisgyerek könnyét letörölni,
senkivel soha nem pörölni,
dermedt verébért hajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba.
Békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni.
Tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?

(Kálnay Adél)

 

Hogyha úgy érzed, hogy rossz hozzád az élet
Mert a boldogságról nem mond szép meséket
Van, hogy másnak nyílnak néhanap a rózsák
Nem kerülheti el senki sem a sorsát
Hogyha fáj a szíved, jusson az eszedbe
Mindenkinek megvan a maga keresztje

Minden nagy bánatnál van egy nagyobb bánat
Hiszen az embernek annyi minden fájhat
El nem ért nagy álmok s elveszített társak
Sebek amelyek egy életen át fájnak
Annyi minden csalfa, könnyek a szemekbe
Mindenkinek megvan a maga keresztje

Túl leszel majd egyszer minden csalódáson
Nem azért van a szív, hogy örökké fájjon
Akármilyen hosszú nem örök a tél sem
És a legszebb rózsák neked hullnak végre
Hogyha fáj a szíved, jusson az eszedbe
Mindenkinek megvan a maga keresztje...

Somogyi Zsolt verse

 

 

 

 

 

Amikor még piciny voltál,
olyan nagyon enyém voltál,
engem ettél, engem ittál
rám nevettél, nekem ríttál.
Mikor később nagyobb lettél,
mindig messzebb, messzebb mentél.
Először csak a kiskertbe,
aztán a nagy idegenbe.
Ha itt vagy is, csak elnézel,
akkor is nem engem nézel.
Nem anyádat, nem apádat,
valami más csillagtájat.
Úgy megnőttél, szinte félek,
már a válladig sem érek.
Alig-alig hihetem már,
hogy ölbéli bubám voltál.
Én voltam-e óriási,
vagy Te lehettél parányi?
Sosem voltál nehéz nekem,
nem éreztem gyöngeségem.
Melletted most kicsiny lettem,
ágaskodik hát a lelkem,
nőni akar, hogy elérjen,
homlokodig, hogy felérjen.
Húzol engem Te fölfelé,
mint a napfény maga felé,
fát, virágot, lombos ágat, -
fölemeled az anyádat.

 

 

 

 

 

Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul!


Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
– legyen céljuk
a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly?
– Várja a lélek!
Érzi, – még itt vagyok,
– érzi, hogy – élek!
Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

 

 

 

 

Útravaló...

Mikor ezt olvasod, simogasd gyermeked.
Addig a tiéd ő, amíg ott van veled.
Öleld át kisfiad, mond azt, hogy szereted,
Addig tedd meg ezt, ameddig teheted.
Ha a kicsi lányod kebledre öleled,
Érezni fogja ő, hogy nagyon szereted.
Ne mondd, hogy nincs időd.
Azt se, hogy fáradt vagy.
Nem jön vissza soha
Egy elmúlt pillanat.
Csengjen a fülében anyja szelíd hangja,
Pajzsként oltalmazza apja erős karja.
És, amikor később útjára engeded,
Legyen útravaló a családszeretet.
Az idő múlását te észre sem veszed.
Mint madár fészkéből,
Kirepül gyermeked.
Várja őt az élet, tátong a messzeség,
Megoldandó dolog vár rá éppen elég.
Ha göröngyös útra téved a szekere,
Mindig legyen vele a fészek melege...

Kovács Sándor

 

 

 

 

Amikor napok múlva is ugyanúgy érzed az illatát,

és még mindig visszhangzanak a fejedben a mondatai

, vissza tudod idézni, milyen amikor csókol,

és hogy milyen jó azt érezni, amikor átölel,

és úgy érzed, semmire nincs szükséged rajta kívül.

Emlékszel a mosolyára, és arra, hogy a füledbe súgta halkan, hogy szeret

. Amikor minden egyes búcsúzáskor úgy érzed, egy kis rész meghalt belőled,

mintha kiszakították volna a szívedből.

Amikor nem tudsz várni, hogy újra lásd, amikor pedig újra találkoztok,

legszívesebben a nyakába ugranál, esetleg meg is teszed.

Amikor egy életre elegendő sem lenne elég belőle,

nem tudsz vele betelni, vele kelsz és fekszel,

állandóan a fejedben jár..

. Nos, ez a szerelem

 

 

 

 

 

Sohonyai Attila - Ha nőt szeretsz

Ha nőt szeretsz, az legyen nő,
ne tétova leányka, kit a jelen idő
divat-ideálja dönt délibábba,
s nemtudomsága taszítja
kecsesből sutába.

Ha nőt szeretsz, tudd tisztelni!
A nő lenge, finom selyem, 
ezért akárki nem viselheti:
ha nőt szeretsz, légy rá méltó férfi!

Ha nőt szeretsz, küzdj meg
érte. Elutasítása elveid pirosából
az elszántságot ki ne verje.
S ha elsőre alul is
maradsz, fel ne add;
ha nőt szeretsz, legyen érte 
benned akarat!

Ha nőt szeretsz, mutasd neki,
-de csak neki!- néha nála is
törékenyebb vagy. Ha ő
olyan nőből van, tudja;
aki nőt igazán szeret,
csak érte s védelmére 
lesz tömör vas.

Ha nőt szeretsz, őszinte légy,
ne csalfa. Volt épp elég már, 
ki lelke zongoráját elhangolta.
S ha nőt szeretsz, tisztán legyen 
neked ő az egy, ahogyan te 
vagy neki:

ha nőt tudsz szeretni,
akkor vagy igazán férfi!

-

 

 

Öreg szívem, mint vén hegedű húrja,
megkopott már, nem cserélhetem újra!
Az idő elszállt, csak emlékeimből élek,
sírva, kacagva néha vissza-vissza nézek.
Mit tettem én? Mennyi jót, vagy rosszat?
Istenem még milyen feladatokat oszthat?
Öreg szívem, mint vén hegedű húrja,
megkopott már, ki tudja, meddig bírja?
A legnagyobb kincs, mit életemben kaptam,
két szép gyermek, kiknek életet adtam.
S, most végre már nagymama is lettem,
kis unokámat nézve, csak félve kérdezem:
Mondd Jó Uram, mennyi időt adsz még?
Láthatom-e hogy nő ez a kis csöppség?
Ígérem én, hogy jó bárányod leszek,
amit csak kérsz én mindent megteszek!
Csak még egy kis időt adj énnekem,
nézzem, hogy boldogul mindkét gyermekem!
Öreg szívem, mint vén hegedű húrja,
megkopott már, de talán még elbírja!
Tisztességgel elvégzem a munkám,
ott vagyok, ahol éppen szükség van rám.
Öreg szívem, mint vén hegedűn a húr,
elpattansz te is, ha úgy dönt majd az Úr!...

Róna Katalin

 

 

 

 

 

 

 APÁNAK LENNI 

 

Hogyan is kellene apának lenni, 
néhány kis "porontyot" felnevelni? 
Megtanítani szépre és jóra, 
becsületre és szép, igaz szóra.

Fiúnak mutatni a példaképet 
és erőt adni, mit elvár az élet. 
S a lánynak apát, hogy Őbenne lássa, 
milyen legyen majd az Ő választása, 
hogy később a méltó párjára leljen 
s benne milyen értékekre figyeljen.

Hogyan is kellene apának lenni? 
Anyát szépen és hűen szeretni. 
Tenyéren hordani a kis családot, 
megadva nekik az egész világot.

Biztatni azt, aki már belefáradt, 
-együtt építeni a homokvárat. 
Szépséges terveket, álmokat szőni 
s látni a gyermeket lassan felnőni. 
S bármi is történik mellette állni 
s ha eljön a napja nagypapává válni.

Hogyan is kellene apának lenni? 
Igazi receptet még nem írt senki. 
Egyetlen módon igazol az élet: 
az, kiknek apja vagy, mind szeret téged!

 

 

 

 

 

Őrizz meg

Őrizz meg engem emlékedben 
úgy ,mint egy kedves idegent ,
ki nem fért el már az álmaidban ,
de örült , hogy melletted lehet .

 

Őrizz meg engem emlékedben ,
bár most nem akarsz látni sem ,
temess el engem lelked mélyén ,
ne dobj el engem !Bármi lesz !

Őrizz meg engem mint egy képet ,
mely fiókod mélyén ott hever ,
portól lepetten ,elsárgultan ,
s nem emlékszik rá senki sem .

Őrizz meg engem ! S ha nem lesz senkid ,
megtörve ,búsan ott heversz ,
jusson eszedbe ! Valaki rád vár
kitárt karokkal , csendesen .

Írta: Meggyesi Éva 

 

 

 

 

 

Buda Ferenc: Ne rejtőzz el...

 

Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvizen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek!

 

 

 

 

 

Nemes Andrea: CSAK CSENDBEN

Még táncot lejt a tarka rét,
Még álmot sejt mi él és szép.
Már pasztel fátylat ölt a nyár,
Csak csendben kérdem:jössz-e már?

Még lágy fuvallat ringat a fényben,
Még árnyak suhannak a messzeségben.
Már sejtetőek a színek a réten,
Csak csendben kérem:keress engem.

Ha megtalálsz,s hozzád fon a táj,
Ne hagyd,hogy elmosson a homály.
Már szívem küszöbén érezlek,
Csak csendben mondom ki:Szeretlek.

 

 

 

 

 

 

Dóró Sándor: Állj fel

Azt érzed, itt a vége, nincs tovább,
erőd elhagyott, feladod, nincs csodád.
Megtettél mindent, mégse sikerül semmi,
nem bírod, pedig most kellene erősnek lenni.
Ekkor jön egy jel, néha talán csak egy mondat,
vagy egy ismeretlen, aki a füledbe varázsszót mondhat.
Vedd észre, hogy semmi sem történik veled véletlen,
ez a legszebb dolog ebben a rejtelmes életben.
Állj fel újra és újra, nem adhatod meg ily könnyen magadat,
erős vagy, emeld fel fejedet, hiszen vár egy újabb feladat.

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor: Távolból


Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.
Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának.
Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába.
Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll;
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.
Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.
...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szíve szegénynek!

 

 

 

 

Kun Magdolna: Anyámról álmodtam

Álmomban anyám láttam, ifjan, erősen.
Nem volt ránc az arcán, sem könny a szemében.
A konyhában szorgoskodott, ott serénykedett,
mint ki bizton tudja, hogy arra tévedek.

 

Szép volt ez az álom, tündérien szép,
mert újra átélhettem az otthon melegét,
és újra érezhettem azt a fahéjas kalács-illatot,
mely ünnepivé tett sok múlt-pillanatot.

Mikor anyámmal álmodom, boldogan kelek,
mert tudom, van még hely, hová hazamehetek,
hisz amíg az álmok világában anyámra lelek,
én sem lehetek elárvult gyerek.

 

 

 

"Ha romba dőlnek legszebb álmaid,
Reményeid el ne hagyjanak!
Ne csüggedj,mert csüggedni nem szabad!
Hisz nem egyszer az összedőlt rom felett,
A legszebb virág fakad!"

/Vörösmarty Mihály/

 

Szavazás

Milyennek találod az oldalt ??

Kereső

 

free hit counter

 

lap tetejére

 

Szeretettel üdvözöllek

 

 

 

 

 

free hit counter

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldog névnapot.

 

Module

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

0.049 mp